Έργα ΕΛ/ΛΑΚ για τον Δημόσιο Τομέα

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) διοργανώνει Ημερίδα με θέμα “Έργα ΕΛ/ΛΑΚ: Χρήσιμα για το Δημόσιο Τομέα”. Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2010 στην Αθήνα στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών στο Αμφιθέατρο ‘ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΖΕΡΒΑΣ’. Στόχος της Ημερίδας είναι η προώθηση έργων ΕΛ/ΛΑΚ που είναι χρήσιμα για το Δημόσιο Τομέα και η διάχυση της γνώσης και των νέων εξελίξεων σχετικά με το ΕΛ/ΛΑΚ. Στην ημερίδα, θα παρουσιασθούν οι ελληνοποιήσεις λογισμικού και οδηγιών χρήσης τους για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν εύκολα στον Ελληνικό Δημόσιο Τομέα. Οι συμμετέχοντες στην ημερίδα θα ενημερωθούν για τις δράσεις στα παρακάτω έργα:

Ελληνοποίηση Ολοκληρωμένου Συστήματος Αυτοματισμού Βιβλιοθήκης Koha

Το KOHA θεωρείται το πρώτο σύστημα αυτοματοποίησης βιβλιοθηκών ανοιχτού κώδικα. Η ανάπτυξη του ξεκίνησε το 1999 από την Kapito Communications Ltd και πρωτοχρησιμοποιήθηκε από την βιβλιοθήκη Horowhenua Library Trust το 2000. Στην συνέχεια η ευθύνη για την περαιτέρω ανάπτυξης και συντήρηση “πέρασε” στην κοινότητα των πληροφορικών και βιβλιοθηκονόμων ανά το κόσμο. Περισσότερες πληροφορίες για το ΚΟΗΑ στην διεύθυνση http://koha-community.org/. Δείτε περισσότερα για τον εξελληνισμό .

Τοπικοποίηση του συστήματος ΟpenSIS για τη διαχείριση μαθητών

Το OpenSIS αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πρόγραμμα ΕΛΛΑΚ για τη διαχείριση μαθητών σε σχολικά και πανεπιστημιακά περιβάλλοντα, διαθέσιμο με την άδεια χρήσης GNU General Public License. Το OpenSIS διαχειρίζεται τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις των σχολικών και πανεπιστημιακών μονάδων. Επιτρέπει την καταχώρηση βαθμών σε εικονικά βαθμολόγια, την κατασκευή ωριαίων προγραμμάτων και την τήρηση ιστορικών υγείας και απουσιολογίων. Περισσότερα για το OpenSIS στην διεύθυνση: http://opensis.com/. Δείτε περισσότερα για τον εξελληνισμό.

Εξελληνισμός των eXe και RELOAD

To EXE και το RELOAD είναι δύο λογισμικά που έχουν σαν σκοπό την δημιουργία μαθημάτων με το πρότυπο SCORM. Κάθε ένα από τα εργαλεία αυτά λειτουργεί με κάποιες διαφορετικές λογικές, ανάλογα με την άποψη των δημιουργών τους. Έτσι ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε εκπαιδευτικού μπορεί να επιλεγεί το λογισμικό που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες. Περισσότερα πληροφορίες για το eXe (http://exelearning.org/) και το Reload (http://www.reload.ac.uk). Δείτε περισσότερα για τον εξελληνισμό.

Προσαρμογή του Ubuntu για τα ελληνικά σχολεία

Το Ubuntu με την τεχνολογία LTSP είναι κατάλληλο για χρήση σε επαλαιωμένα (thin clients) αλλά και σύγχρονα (fat clients) στα σχολικά εργαστήρια Πληροφορικής. Στα πλαίσια του έργου της προσαρμογής αναπτύχθηκε περαιτέρω το λογισμικό sch-scripts ώστε να παρέχει δυνατότητες διαχείρισης σχολικής τάξης. Περισσότερες πληροφορίες για την προσαρμογή

Ελληνοποίηση Πλατφόρμας Feng Office

Το Feng Office επιτρέπει στις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται διαδικασίες έργων, κοστολογήσεις, έγγραφα και επικοινωνία μεταξύ του προσωπικού, των πελατών, και των προμηθευτών, να οργανώνουν εκδηλώσεις και να μοιράζονται οποιουδήποτε είδους ηλεκτρονική πληροφορία. Περισσότερες πληροφορίες για το Feng Office, μπορεί να βρει κάποιος στην ιστοσελίδα του έργου (http://www.fengoffice.com. Η σελίδα ελληνοποίσης.

Τοπικοποίηση του προγράμματος Medical

To Medical είναι ένα EMR (Electronic Medical Record – Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενούς) σύστημα το οποίο υλοποιείται ως επιπρόσθετο άρθρωμα στο ανοικτού κώδικα (και ήδη πλήρως Ελληνοποιημένο) ERP σύστημα openERP. Σκοπός του έργου είναι η τοπικοποίηση του Medical αλλά και η προσθήκη λειτουργικότητας και παραμετροποίησή του για να εξυπηρετεί τις ανάγκες των ειδικοτήτων στον Ελλαδικό χώρο. Η σελίδα ελληνοποίησης του έργου.

Εξελληνισμός Geonetwork open source

To GeoNetwork είναι μια web-εφαρμογή διαχείρισης μεταδεδομένων που κατηγοροποιεί δεδομένα ανάλογα με την γεωγραφική τους θέση, με την χρήση των περισσότερο διαδεομένων προτύπων. Περισσότερα για το GeoNetwork. Η σελίδα εξελληνισμού.

Τοπικοποίηση του Ubuntu Linux 10.04 (LTS)

Το Ubuntu Linux είναι μια από τις πιο δημοφιλείς διανομές Linux, και αποτελεί τη διανομή που χρησιμοποιείται κατά βάση στον ελληνικό χώρο και δημόσιο τομέα. Παρ’ όλο που έχει μεταφραστεί σε σημαντικό βαθμό το έργο έχει σκοπό την ολοκλήρωση της μετάφρασης και των βασικών πακέτων τεκμηρίωσης. Η σελίδα τοπικοποίησης.

Ελληνοποίηση Πλατφόρμας Talend Open Studio

Το Talend Open Studio Business Modeler ακολουθεί ιεραρχική προσέγγιση από την κορυφή προς τα κάτω, επιτρέποντας στους ενδιαφερόμενους φορείς της επιχείρησης να εμπλακούν στο σχεδιασμό των διαδικασιών ολοκλήρωσης. Το Business Modeler είναι εύκολο στην κατανόηση, και παρέχει μη τεχνική άποψη της ροής εργασίας μιας επιχείρησης. Κατά κανόνα περιλαμβάνει τόσο τα συστήματα και τις διαδικασίες που ήδη λειτουργούν στο πλαίσιο του φορέα, καθώς και αυτά που θα χρειαστούν στο μέλλον. Η σελίδα ελληνοποίησης.

Τοπικοποίηση του συστήματος OrangeHRM

Το OrangeHRM είναι ένα δημοφιλές διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων που προορίζεται για μεγάλους δημόσιους φορείς και επιχειρήσεις. Είναι σε θέση να υποστηρίζει πλήρως τη διαχείριση του προσωπικού μεγάλων οργανισμών παρέχοντας δυνατότητες καταγραφής της δομής τους, καταχώρισης των προσωπικών στοιχείων του στελεχιακού δυναμικού και να αποθηκεύει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την οργάνωση του ανθρωπίνου δυναμικού ενός φορέα. Η σελίδα τοπικοποίησης.

Εξελληνισμός πολυγλωσσικού patch του Open-Realty®

Το Open-Realty® είναι μια web based εφαρμογή ανοιχτού κώδικα, που δημιουργήθηκε το 2003, με σκοπό την υποστήριξη της διαχείρισης κτηματομεσιτικών καταχωρίσεων σε αντίστοιχους ιστοτόπους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την ανάπτυξη παρεμφερών ιστοτόπων διαχείρισης καταχωρίσεων. Περισσότερα για το Open-Reality στην διεύθυνση:http://www.open-realty.org/. Η σελίδα εξελληνισμού.

Η ημερίδα θα κλείσει με panel που θα έχει θέμα “Αξιοποίηση λύσεων ΕΛ/ΛΑΚ στον Δημόσιο Τομέα”

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!
logos